Najnowsze

GRUDNIOWY ZJAZD INSTRUKTORSKI - "HARD TARGET"

Ostatni zjazd w roku 2016 poświęcony będzie przede wszystkim przygotowaniem kandydatów na instruktorów do styczniowego kursu instruktorskiego Defendo na pierwszy poziom - Hard Target. Pomogą im w tym obecni instruktorzy, dla których zjazd będzie przypomnieniem podstaw systemu Defendo. Miejsce: Klub Fighter's

SURVIVE KNIFE ATTACK - WARSZAWA

Już 3 grudnia 2016 zapraszamy wszystkich chcących zgłębić problem obrony przed atakiem nożem. Program seminarium będzie ukierunkowany na techniki obrony zwiększające szanse przetrwania ataku ostrym narzędziem. Zostanie dokonana analiza zagrożeń z użyciem noża w Polsce -  uczestnicy zostaną zapoznani ze skalą przestępczości w

SEMINARIUM DEFENDO DUELLUM - BARCZEWO

Doskonała okazja do nauki i doskonalenia umiejętności samoobrony i walki wręcz według systemu Defendo. Podczas pięciu godzin ćwiczeń będzie można nauczyć się wybranych rozwiązań taktyczno-technicznych dotyczących typowych ataków, w tym ekstremalnych zagrożeń, tj. ataków z użyciem niebezpiecznych