Najnowsze

EGZAMIN SIEDLCE - 10.06.2017

Egzamin stanowi doskonałą formę podsumowania każdego etapu szkolenia. Każdy adept przystępujący do egzaminu otrzyma precyzyjną informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach. Ułatwia to usystematyzowanie wiedzy oraz wyznacza cele krótkoterminowe w procesie treningowym. Przystępując do egzaminów na wyższe

SZKOLENIE DEFENDO DLA POLICJANTÓW Z KATOWIC

W Szkole Policji w Katowicach podczas Seminarium z zakresu taktyki i technik interwencji w dniu 23 maja br. instruktor Defendo RED Tomasz Maczuga przeprowadził szkolenie dla zaproszonych przedstawicieli służb mundurowych. W trakcie całodniowych intensywnych zajęć uczestnicy zostali zapoznani z budową systemu Defendo, programem