Najnowsze

DEFENDO W PODRĘCZNIKU CSP

W Centrum Szkolenia Policji ukazał się podręcznik do kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

W części poświęconej umiejętnościom indywidualnym autorzy wykorzystali rozwiązania taktyczno-techniczne zaczerpnięte z systemu Defendo. Jednym z powodów było to, że techniki Defendo możliwe są do wykorzystania w sytuacjach silnego stresu oraz w różnych warunkach, w tym w ciasnych pomieszczeniach.

Jednocześnie są to techniki adekwatne do obowiązującego stanu prawnego i minimalizowane jest ryzyko obrażeń u osób zatrzymywanych. Koordynatorem merytorycznym podręcznika był instruktor Defendo na poziomie RED - podinsp. Tomasz Maczuga. Zdjęcia udostępnili autorzy podręcznika.

<< Powrot do poprzedniej strony