EGZAMIN BIAŁYSTOK - 26.09.2015

 

Miejsce: Białystok, PROTECT YOURSELF - Fighting & Defense School, ul. Warszawska 59 (II piętro)

Data: 26.09.2015 r.

Godzina: 11:00 - 15:00

Uczestnicy: członkowie klubów Defendo Polska

Wyposażenie: strój sportowy, ochraniacze krocza, ochraniacze piszczeli, ochraniacze na zęby, rękawice bokserskie

Cena:
Hard Target - level 1  – 80 zł
Combat Tech - level 2 – 120 zł
Combat Tech - level 3 – 160 zł
Combat Tech - level 4 – 200 zł

Prowadzący: Łukasz Osiecki, Marcin Fiodorow

Zapisy i dodatkowe informacje: bialystok@defendo.pl / 604 576 088

Opis / program wydarzenia:
Egzamin stanowi doskonałą formę podsumowania każdego etapu szkolenia. Każdy adept przystępujący do egzaminu otrzyma precyzyjną informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach. Ułatwia to usystematyzowanie wiedzy oraz wyznacza cele krótkoterminowe w procesie treningowym. Przystępując do egzaminów na wyższe stopnie wymagane jest zaprezentowania na odpowiednim poziomie umiejętności zawierających zakres od samych podstaw. Pozwala to na systematyczne podnoszenie swoich umiejętności i sprawdzanie się w warunkach egzaminu. W zależności od poziomu i liczby uczestników egzamin w przybliżeniu może trwać:

Level 1 HT – ok. 1-1,5 godz.
Level 2 CT – ok. 2,5- godz.
Level 3 CT – ok. 3,5-4 godz.
Level 4 CT – ok. 5-6 godz.
Level 5 S.T.A.R. – ok. 7 godz.
Level 6 S.T.A.R. – ok. 8 godz.

Od uczestników egzaminu wymaga się zaprezentowania technik z zachowaniem poprawnej struktury ruchu, pewności w działaniu, odpowiedniej dynamiki wykonania.

Egzamin jest standaryzowany w całej organizacji Defendo Alliance. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje ważny w każdym kraju członkowskim certyfikat podpisany przez twórcę systemu Mistrza Jyrki Saario.