S.T.A.R. - KURS INSTRUKTORSKI - 23-27.01.2017

 

Miejsce: Warszawa

Data: 23-27.01.2017

Godzina: wkrótce podamy godziny

Uczestnicy: instruktorzy na poziomie Combat Tech legitymujący się minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem związanym z nauczaniem Defendo po zdobyciu uprawnień na poziomie CT

Wyposażenie: strój sportowy, rękawice bokserskie, komplet ochraniaczy, notatnik, środki do pisania, coś do picia, ewentualnie posiłek.

Cena: 800€
Dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie NW we własnym zakresie. Po zdanym egzaminie każdy z uczestników otrzymuje certyfikat instruktorski ważny we wszystkich krajach członkowskich organizacji Defendo Alliance, który uprawnia do nauczania Defendo na danym poziomie.

Prowadzący: Jyrki Saario

Zapisy i dodatkowe informacje: info@defendo.pl 694-422-440

Opis / program wydarzenia:
S.T.A.R. to zaawansowany poziom nauczania w systemie Defendo. Kurs zawiera umiejętności z dwóch poziomów uczniowskich: S.T.A.R. I i S.T.A.R. II.  W trakcie intensywnego pięciodniowego kursu uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie metodyki nauczania umiejętności obrony przed atakami nożem, kijem oraz zagrożenia związane z bronią palną.

Fundamentem są umiejętności własne przyszłego instruktora gwarantujące bezbłędny pokaz wszystkich technik.
Kurs kończy się egzaminem zawierającym zarówno umiejętności techniczne jak i metodyczne konieczne do samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia treningu.