Służby mundurowe

 

Specjaliści z organizacji DEFENDO ALLIANCE opracowali specjalne programy przeznaczone głównie dla pracowników służb mundurowych:

  • DEFENDO BLUE - dla policji i slużb ochrony
  • DEFENDO GREEN - dla wosjka i innych służb
  • DEFENDO WHITE - dla pracowników medycznych

 


DEFENDO BLUE

Program ten zawiera sposoby odpierania najczęściej występujących ataków w trakcie działań interwencyjnych, techniki obezwładniania i kontrolowania agresywnych osób, posługiwania się kajdankami, gazem obezwładniającym, pałką teleskopową oraz techniki strzeleckie w trakcie walki w kontakcie bezpośrednim. Proponowane rozwiązania taktyczne dotyczą działania służb ochrony podczas zabezpieczenia chronionych obiektów, interwencji w różnych miejscach przez służby policyjne, działań w warunkach ograniczonej widoczności. Istotnym elementem programu jest umiejętność udzielania pomocy przedlekarskiej w różnych sytuacjach podczas podejmowanych interwencji.

Program Defendo Blue został wdrożony do systemu szkolenia w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Z elementami tego programu została zapoznana również kadra z Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

 

 

 

 

 


DEFENDO GREEN

To bardzo łatwy do opanowania program szkoleniowy obrony własnej, użycia siły i walki wręcz opracowany specjalnie na potrzeby wojska. Bazuje on na podstawowych technikach DEFENDO.

 

 

 

 

 


DEFENDO WHITE