O Nas

SAARIO ACADEMY

Saario Academy to organizacja założona w 2017 roku przez twórcę systemu Defendo - Jyrkiego Saario. Jej celem jest rozpowszechnianie Defendo na całym swiecie. Członkami organizacji są szkoleniowcy z Finlandii, Węgier, Polski, Szwecji, Norwegii, Czech, Irlandii, Hiszpanii, Francji oraz USA...więcej >>
 


 

 

JYRKI SAARIO

Życie twórcy Defendo – założyciela Defendo Alliance - Jyrkiego Saario jest ściśle związane ze studiowaniem i pogłębianiem wiedzy w zakresie walki ulicznej i sportowej. Przez blisko 40 lat trenował...więcej >>
 


 

 

INSTRUKTORZY W POLSCE

Lista aktywnych instruktorów Defendo Alliance w Polsce. Tutaj znajdziesz informację w jakim rejonie uczą poszczególni instruktorzy, jaki posiadają stopień oraz jaką pełnią funkcję w struktrach Defendo w Polsce...więcej >>
 


CZARNE PASY DEFENDO NA ŚWIECIE

Twórcą Scandinavian Defendo jest Mistrz Jyrki Saario, który to w 2005 roku założył organizację Defendo Alliance. Poznaj czarne pasy Defendo. W ramach struktur Defendo Alliance wyrożniamy również międzynarodową grupę instruktorów. Zespoły "International Division of Defendo Instructors" (I.D.D.I.) oraz "Research and International Developement" (R.A.I.D.) zostały założone przez Jyrkiego Saario z uwagina potrzebę edukacji nowych instruktorówna całym świecie... więcej >>