Najnowsze

ZJAZD INSTRUKTORSKI 2014

Już na początku września kadra instruktorska Defendo Alliance Polska spotka się na organizowanym cyklicznie zjeździe instruktorskim, który odbędzie się w Warszawie. Tematem zjazdu będzie weryfikacja stopni instruktorskich oraz przegląd programu nauczania na poszczególne stopnie