KADRA MIĘDZYNARODOWA

 


ZAŁOŻYCIEL DEFENDO ALLIANCE


Twórcą Scandinavian Defendo jest Mistrz Jyrki Saario, który to w 2005 roku
założył organizację Defendo Alliance. Przeczytaj więcej o Jyrkim Saario.

Zespoły "International Division of Defendo Instructors" (I.D.D.I.) oraz "Research and International Developement" (R.A.I.D.) zostały założone przez Jyrkiego Saario z uwagi
na potrzebę edukacji nowych instruktorówna całym świecie.


INTERNATIONAL DIVISION OF DEFENDO INSTRUCTORS - I.D.D.I.


Instruktorzy I.D.D.I. mają prawo prowadzenia szkoleń zagranicą. Członkowie tej grupy uczą instruktorów i studentów DEFENDO na całym świecie. Zadaniem członków I.D.D.I. jest również rozwój DEFENDO i zapewnienie wysokiego poziomu nauczania. Ucząc w wielu krajach zbierają informacje o specyficznych potrzebach różnych regionów, tak aby można było rozwijać nasz system i dostosowywać go do wymogów nowoczesnego świata. Każdy członek tej grupy jest po wieloletnim przygotowaniu w sztukach walki, samoobronie i doświadczenie na polu bezpieczeństwa.
 

       

 


RESEARCH AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT - R.A.I.D.


Członkowie Międzynarodowej Grupy Badawczo-Rozwojowej DEFENDO to osoby, których zadaniem jest zbieranie informacji, danych i doświadczeń w celu dalszego rozwoju systemu. W grupie R.A.I.D. mogą się znaleźć osoby powyżej 30 roku życia posiadające poziom DEFENDO RED. Członkowie R.A.I.D. to starannie wyselekcjonowani instruktorzy z różnych krajów, zaproszeni przez mistrza Jyrkiego Saario.